Combigroep: Themaworkshop & Healing

Created with Sketch.

Binnen de gecombineerde werkvormen wordt het beste van zowel vaktherapie als energetisch werken gecombineerd en dat heeft geresulteerd in de combi-groep Themaworkshop & Healing. Aan de hand van een steeds wisselend thema, gaan we zowel beeldend (o.l.v. Ineke de Groot) als muzikaal (o.l.v. Marijke Blokdijk) aan het werk en sluiten we af met een groepshealing waarin de opgedane ervaringen op dieper niveau verwerkt en geïntegreerd kunnen worden.
Datum is nog niet bekend.

Anti Infectie behandeling

Created with Sketch.

Infecties

Naast de bekende en gemakkelijk te herkennen virusinfecties zoals verkoudheden, griep en bacteriële infecties waarbij een verdikking, roodheid en pijn aangeven dat er sprake is van een infectie, zijn er ook minder gemakkelijk te herkennen infecties (laaggradige infecties). Dit zijn infecties die minder specifieke verschijnselen laten zien, maar toch een grote impact hebben op het algemeen welbevinden. Daarbij kun je denken aan de schimmelinfectie Candida, het Epstein Barr virus e.a.. De symptomen hiervan zijn sluipend en moeilijk te herkennen als behorende bij een infectie, maar desalniettemin desastreus voor je gezondheid. Daarnaast kan een virus latent, of te wel inactief, aanwezig zijn. Dit vormt een zware belasting voor het systeem doordat zij onopgemerkt continu giftige afvalstoffen produceren die in de organen worden opgeslagen en zo de weerstand verlagen.

Ik bied een individueel anti-infectie healingprogramma aan van minimaal 5 sessies, waarbij diep ingegrepen wordt in het onderliggende patroon wat de infectie toe heeft gelaten en in stand houdt. Daarnaast wordt de groeikracht van de bacterie, schimmel of het virus gestopt, waardoor de infectie af gaat nemen en uiteindelijk stopt. 

Het is aan te raden om dit programma geheel te doorlopen. 


Ik hecht eraan om expliciet te vermelden dat je bij een infectie of het vermoeden ervan nooit artsen moet buitensluiten! Bij enige twijfel dien je je allereerst tot je huisarts/specialist te wenden. Vooral acute ontstekingen dienen altijd door een arts beoordeeld te worden.

Meld je aan als je hier belangstelling voor hebt.