Energetische therapie

Crystal Bridge Energy  

Energetische therapie met Crystal Bridge Energy is een combinatie van reading en healing in één. De vraag die je hebt, is de leidraad waarlangs een verbinding met jou en het achterliggende probleem gemaakt kan worden. In het voorgesprek zullen we proberen die vraag samen zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen.

Deze vraag kan gaan over psychische of lichamelijke klachten of liggen op spiritueel niveau. Maar je kunt ook een complexe situatie voorleggen waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan.

READING
Het antwoord dat ik op je vraag krijg, geeft duidelijkheid over de oorzaak van je probleem. Die oorzaak kan op alle bestaansniveaus liggen.
De informatie die belangrijk is, zal zichzelf laten zien, niet meer en niet minder. Alle waarnemingen worden opgenomen zodat je ze nadien rustig kunt terugluisteren.

HEALING
Op het moment dat bepaalde informatie doorkomt, vindt er tegelijkertijd op een diep niveau heling plaats die ingrijpt op de bron van het probleem.

WAT KUN JE TIJDENS EEN SESSIE ERVAREN?
Mensen voelen soms fysieke sensaties zoals pijn, tintelingen, prikkelingen, hitte, koude. Soms ervaren mensen angst of een diepe ontspanning en rust, soms voelen mensen niets, of vallen ze in slaap... Soms ervaren mensen gevoelens die verband houden met gebeurtenissen uit het verleden. Maar wat het ook is, het is altijd te verdragen.

IS HET RESULTAAT BLIJVEND?

In principe is elke blokkade die wordt geheeld, ook daadwerkelijk opgelost. Wel is het goed om erbij te vermelden dat een probleem diepgeworteld kan zijn en kan bestaan uit meerdere lagen. Om een dergelijk probleem op te lossen, kan het nodig zijn om een ​​proces te starten. Hierover valt meestal na de eerste sessie meer te zeggen. 


WAAR KOMT DE ENERGIE EN INFORMATIE VANDAAN?
Tijdens een sessie wordt met Crystal Bridge Energy gewerkt. Dit is een hoogfrequente energie die rechtstreeks vanuit de Bron wordt ontvangen en doorgegeven. De verbinding met deze energie geeft ook een verbinding met hoogontwikkelde wezens, met veel kennis van zaken.

De training Crystal Bridge Energy Healing Art® Practitioner is ontwikkeld en wordt gegeven door Ineke de Groot en Sanne Korf de Gids. Meer informatie hierover is te vinden op www.iswd.eu

BEHANDELING 'LIVE' OF 'OP AFSTAND'?
Uiteraard is het voor jou het meest prettig om de sessie in mijn praktijk te ontvangen, zodat je kunt ontdekken of ik op dit moment de juiste persoon voor jou ben. Maar het is ook mogelijk om op afstand te worden behandeld. Je wordt dan op het afgesproken tijdstip gebeld om je vraag te bespreken. Daarna kun je gemakkelijk gaan liggen en ontspannen. Je wordt teruggebeld als de behandeling is afgerond.
Van de waarnemingen wordt altijd een audio-opname gemaakt. Deze wordt naar je toegestuurd.

REACTIES
Veel mensen zijn je al voorgegaan. Velen van hen hebben met mij gedeeld wat hun ervaringen zijn en hebben hun toestemming gegeven om deze hier te posten.

VERANTWOORDELIJKHEID
Ik ontvang de informatie als gevoel, beeld of innerlijk weten en probeer deze informatie zo duidelijk mogelijk en met de beste intentie in woorden uit te drukken. Hoe je dit interpreteert en wat je ermee doet, blijft echter te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid.
Ik neem dan ook bij voorbaat afstand van elke verantwoordelijkheid hiervoor en dus ook van eventuele materiële, financiële en persoonlijke gevolgen.
Bij lichamelijke en geestelijke klachten adviseer ik artsen nooit uit te sluiten. Energetische therapie is uitstekend toe te passen in combinatie met een reguliere therapie.