Tarieven

 

1 uur energetische therapie is all in 75 euro per uur.

De genoemde tijd geldt voor inleidend gesprek, behandeling en nagesprek. 

 

Vergoedingsmogelijkheid energetische therapie

Je ontvangt na elke sessie een rekening die je zelf dient over te maken naar mijn rekening.  

Veel Zorgverzekeraars (in Nederland) vergoeden energetische therapie gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Dit hangt af van de voorwaarden van je polis en de verzekeraar. 

De rekening kun je indienen bij de zorgverzekeraar. Deze maakt het te vergoeden deel over op jouw rekening. 


Het is belangrijk om na te gaan of en zo ja, onder welke voorwaarden jouw zorgverzekeraar vergoedt. Doe dit voor je de behandeling start! Hieronder zie je bij welke beroepsvereniging ik ben aangesloten. 

Beroepsvereniging

Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve / complementaire Kwaliteits-therapeuten.

Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau, voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. 

 

GAT 

 Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie

https://gatgeschillen.nl

RBCZ

Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ.

Op www.RBCZ.nu is ook te vinden welke verzekeraar energetische therapie vergoed.
 

Een vrije zorgkeuze

Zorg bieden die voor iedereen toegankelijk is, daar gaat het bij RBCZ om. Wij helpen jou bij het vinden van complementaire zorg die echt bij jou past en aansluit bij jouw wensen en behoeften. Met ons platform staan we voor kwalitatieve en vakbekwame zorg, waarbij je vrij bent om te kiezen wat jij nodig hebt. Want onze missie is “een vrije en toegankelijke gezondheidszorg, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt”.